Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Łd 104/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-11-29

Wniosek w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

VII SAB/Wa 230/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-22

Sprawa ze skargi S. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...]

II OSK 468/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-27

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi R. K. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego w przedmiocie udzielenia pozwolenia na budowę

I SAB/Wa 445/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-02

Sprawa ze skargi R.R. na przewlekłość postępowania Wojewody [...] w przedmiocie załatwienia wniosku

II SAB/Łd 104/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-09-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J.B. na przewlekłość postępowania Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I SAB/Wa 180/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-09

Sprawa ze skargi B. K. i A. P. na przewlekłość Wojewody [...] w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania

II SAB/Łd 1/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-04-24

Sprawa ze skargi J. S. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę [...] postępowania w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości

II OZ 417/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi J.W. na przewlekłość postępowania Wojewody Podlaskiego w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji Starosty Hajnowskiego o pozwoleniu na budowę

II SAB/Wr 62/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-02-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SAB/Wa 547/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-11

Sprawa ze skargi M.K. na przewlekłość Wojewody [..] w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie odszkodowania
1   Następne >   +2   4