Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Go 879/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-11-20

Sprawa ze skargi D.B. na pismo Wojewody w przedmiocie rozpatrzenia skarg na działalność Rady Miasta

IV SAB/Wr 56/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie rozpoznania skargi na bezczynność SKO we W.

II SA/Po 936/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-11-13

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi J.G. na pismo Wojewody w przedmiocie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej

IV SAB/Wr 60/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-05

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ukaranie Prezydenta W. i Przewodniczącego Rady Miejskiej W.

IV SA/Wr 543/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-07

Sprawa ze skargi Z. R. w sprawie ze skargi Z. R. na pismo Wojewody D. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na 'skargę

IV SAB/Wr 56/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-29

Wniosek w przedmiocie rozpoznania skargi na bezczynność SKO we W.

IV SA/Gl 1148/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-01-21

Sprawa ze skargi L.B. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie udostępnienia akt spółki

IV SAB/Wr 56/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-24

Wniosek w przedmiocie rozpoznania skargi na bezczynność SKO we W.

II SA/Go 878/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-10-29

Sprawa ze skargi D.B. na pismo Wojewody w przedmiocie udzielenia informacji
1   Następne >   +2   +5   8