Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VIII SA/Wa 416/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nabycia mienia z mocy prawa przez powiat