Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

II SAB/Wa 311/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej