Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Go 876/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-11-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Nr [...] Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów i opłaty targowej na rok 2008 stwierdza nieważność § 2 ust. 2 zaskarżonej uchwały.