Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SA/Op 176/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-09-30

Sprawa ze skargi Przedsiębiorstwa 'A' sp. z o.o. w K. na zarządzenie pokontrolne [...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w O. w przedmiocie nałożenia obowiązków w zakresie ochrony środowiska

II SA/Op 208/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-09-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Jemielnica w przedmiocie stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych

II SA/Op 5/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-03-25

Sprawa ze skargi A Spółka z o.o. w O. na zarządzenie pokontrolne [...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w O. w przedmiocie usuwania składników niebezpiecznych, materiałów i części składowych

II SA/Op 124/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-05-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie nakazu przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 578/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-02-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w O. w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko

II SA/Op 36/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-04-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zobowiązującej do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego

II SA/Op 218/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie określenia dopuszczalnego poziomu hałasu

II SA/Op 235/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-01-28

Skarga H. B. na decyzję SKO w O. w przedmiocie określenia zakresu oddziaływania na środowisko działając z urzędu w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki

II SA/Op 111/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-07-31

Skarga B. V. i A. V. na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia na skutek wniosku skarżących o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 117/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-05-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w przedmiocie stawek opłat za odbieranie odpadów
1   Następne >   3