Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA/Wa 3491/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wydania pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich

II OSK 2269/14 - Wyrok NSA z 2016-05-31

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zaliczenia wpłaty na poczet odsetek za zwłokę

IV SA/Wa 3174/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wydania pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich

IV SA/Wa 3175/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wydania pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich

IV SA/Wa 3490/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wydania pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich

II OSK 2580/14 - Wyrok NSA z 2016-07-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich