Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

V SA/Wa 772/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-19

Wniosek w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu

V SA/Wa 3725/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-09

Skarga [...] Sp. z o.o. na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego w przedmiocie zobowiązanie do zwrotu kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

II GNP 8/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-26

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku NSA w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego , nr [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej post...

II GZ 289/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-01

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej

II GZ 144/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-01

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej

V SA/Wa 1955/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zwrotu dofinansowania ze środków unijnych

V SA/Wa 3429/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju Regionalnego w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

II GZ 262/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-31

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 1616/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-10

Wniosek w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypad...

II GSK 1739/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-13

Wniosek w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu
1   Następne >   +2   +5   +10   14