Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

II OZ 506/05 - Postanowienie NSA z 2005-06-02

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury Nr. [...] w przedmiocie dopuszczenia do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym