Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Kr 1676/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Miasta K. Nr [...] w przedmiocie przekazania w użytkowanie wieczyste nieruchomości

I SA/Wa 1705/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-15

Wniosek w przedmiocie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej

III SA/Kr 73/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej

II SA/Kr 1675/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Miasta K. Nr [...] w przedmiocie przekazania w użytkowanie wieczyste nieruchomości

III SA/Łd 552/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-01-28

Sprawa ze skargi D. M. na zarządzenie Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły

IV SA/Wr 383/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-11-22

Sprawa ze skargi H. K. na zarządzenie Prezydenta Miasta Ś. w przedmiocie ustalenia stawki czynszu najmu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasto Ś.

III SA/Kr 535/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-06-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej

I OSK 1477/09 - Wyrok NSA z 2010-01-28

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Bydgoszczy w przedmiocie ustalenia opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Bydgoszcz

I SA/Wa 1556/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu [...] w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy

II SA/Kr 1677/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Miasta K. Nr [...] w przedmiocie przekazania w użytkowanie wieczyste nieruchomości
1   Następne >   +2   4