Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej X

I SA/Gl 808/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

I SA/Ke 309/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-12-15

Sprawa ze skargi/wniosku E.B. na Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w przedmiocie : zarzut w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych