Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych X

II SA/Bd 1189/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie uprawnień kombatanckich

II SA/Bd 1015/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-02-22

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Urzędu do Spra i Osób [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Op 89/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji odmawiającej potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej

II SA/Ol 817/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję Urzędu w przedmiocie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej

IV SA/Wa 856/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy

II SA/Ol 510/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-09-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie uchybienia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej potwierdzenia statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej

IV SA/Wr 187/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-08-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, , uchyla zaskarżone postanowienie w całości., , ,