Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Centralna Wojskowa Komisja Lekarska X

II SA/Wa 1148/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-14

Sprawa ze skargi K. N. na orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie stwierdzenia niezdolności do zawodowej służby wojskowej

II SAB/Wa 500/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-07

Sprawa ze skargi J. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania w zakresie rozpatrzenia odwołania przez Centralną Wojskową Komisję Lekarską w W. -

II SA/Wa 12/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Wa 440/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Wa 2253/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-02

Sprawa ze skargi L. K. na orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej

II SA/Wa 1923/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-03

Sprawa ze skargi S. R. na orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie zdolności do zawodowej służby wojskowej

II SA/Wa 1670/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie niezdolności do zawodowej służby wojskowej

II OSK 1077/05 - Wyrok NSA z 2006-09-15

Skarga kasacyjna na decyzję Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

II SA/Wa 1304/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Wa 921/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-12

Sprawa ze skargi P. O. na orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie zdolności do zawodowej służby wojskowej
1   Następne >   2