Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

VII SAB/Wa 78/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju I. umarza postępowanie sądowe w zakresie zobowiązania Ministra Infrastruktury i Rozwoju do wydania decyzji w sprawie wniosku o udzielenie zgody na odstępstwa od warunków technicznych dla samochodu osobowego, II. stwierdza, że bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, III. zasądza od Ministra Infrastruktury i Rozwoju na rzecz skarżącego M O kwotę 10...

I SAB/Wa 39/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 108/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 32/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 171/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o podjęcie postępowania

I OSK 1679/11 - Wyrok NSA z 2011-12-01

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 508/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego

I SAB/Wa 458/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 65/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej

VIII SAB/Wa 49/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego
1   Następne >   +2   +5   11