Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Autorskie prawo X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Bd 621/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-10-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych z nieujawnionych źródeł przychodów za rok 2006 postanowił zwolnić skarżącego od kosztów sądowych

II FSK 512/05 - Wyrok NSA z 2006-02-01

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w S. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 1998

I SA/Rz 310/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-06-10

Sprawa ze skargi 'A' S.A. w R. na indywidualną interpretację Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

FSK 2540/04 - Wyrok NSA z 2005-06-30

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w O. w przedmiocie podatku od towarów i usług za okres od stycznia do grudnia 1999 roku

II FSK 1550/09 - Wyrok NSA z 2011-01-14

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w W. działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego

FSK 2253/04 - Wyrok NSA z 2005-10-13

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2000 r.

II FSK 745/06 - Wyrok NSA z 2007-06-06

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. w przedmiocie określenia dla spółki jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych za styczeń 2001 r.

FSK 1620/04 - Wyrok NSA z 2005-04-15

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku od towarów i usług za niektóre miesiące 1997 r.

III SA 255/93 - Wyrok NSA z 1993-06-02

skargę Tadeusza B. na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie wymiaru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za okres od maja do września 1992 r.
1   Następne >   +2   4