Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bankowe prawo X
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II OW 87/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia zażalenia w sprawie przekazania pisma według właściwości