Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bankowe prawo X
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA 2199/01 - Wyrok NSA z 2003-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie odmowy rejestracji zbioru danych osobowych i nakazania usunięcia danych ze zbioru

II SA/Gd 1832/01 - Postanowienie NSA oz. w Gdańsku z 2001-08-07

Sprawa ze skargi na decyzję (...) Krajowej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej S. w przedmiocie zawieszenia działalności (...) Centrum Spółdzielczych Kas Kredytowych i ustanowienia zarządcy komisarycznego

II SA 2935/02 - Wyrok NSA z 2003-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie ochrony danych osobowych