Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OW 49/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-08

Wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w S. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w S. a Burmistrzem K. w sprawie zanieczyszczania działki siedliskowej w związku z hodowlą bydła

II SA/Po 315/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-09-17

Sprawa ze skargi W. R. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 'A'- W. R. w J. na zarządzenie Burmistrza J. w przedmiocie określenia wymagań jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych;

II SA/Bd 77/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-06-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Lubieniu Kujawskim w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Bd 537/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-08-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w L. w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy

II SA/Sz 1050/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-03-14

Sprawa ze skargi J. S. -S. i M. S. na zarządzenie Burmistrza Miasta w przedmiocie określenia wymagań jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierana odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

II SA/Gl 887/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-02-08

Sprawa ze skargi J. P. na zarządzenie Burmistrza Pszczyny w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Bd 284/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-05-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Go 47/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-03-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały, II. stwierdza, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu.

II SA/Lu 937/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-04-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] repr. przez Burmistrza Miasta [...] w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta

II SA/Gl 428/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-07-03

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Pszowie w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy stwierdza nieważność § 3 ust. 3 i § 19 ust. 1 załącznika Nr 1 zaskarżonej uchwały.
1   Następne >   2