Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dewizowe prawo X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 2360/13 - Wyrok NSA z 2015-06-03

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji