Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X

II SAB/Rz 13/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-04-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Prokuratury Rejonowej dla miasta [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SA/Rz 442/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję A. S.A. z siedzibą [...] Oddział [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SA/Rz 360/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Prokuratora Okręgowego w [..] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Rz 5/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-02-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Rz 117/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie niewykonania w określonym terminie czynności wynikających z przepisów odrębnych

II SAB/Rz 117/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-09-03

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie niewykonania w określonym terminie czynności wynikających z przepisów odrębnych

II SAB/Rz 40/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-05-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

II SAB/Rz 30/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-05-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Rz 30/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-10-08

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie z jej skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Rz 98/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-12-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Okręgowego Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej [...] w przedmiocie udzielenia informacji publicznej
1   Następne >   3