Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

III SA/Wr 15/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie wpisu do ewidencji producentów

I SA/Bd 469/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w T. w przedmiocie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt.

II GSK 2431/13 - Wyrok NSA z 2014-02-06

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w O. w przedmiocie wpisu do ewidencji producentów i nadania numeru identyfikacyjnego