Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

II OZ 19/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łomży , [...] w przedmiocie odmowy przyznania płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania...

II GZ 180/06 - Postanowienie NSA z 2007-02-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nr [...] w przedmiocie płatności z tytułu wspierania działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania ...

II GSK 1332/12 - Wyrok NSA z 2014-02-06

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie dokonania zmiany wpisu do ewidencji producentów