Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II OSK 2519/10 - Wyrok NSA z 2012-03-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w przedmiocie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Rz 1244/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-01-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie zarzutów do prowadzonego postępowania egzekucyjnego

II SA/Ol 839/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-11-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 544/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-08-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie uznania zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym za niedopuszczalne

VII SA/Wa 1322/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie przekazania pisma zgodnie z właściwością

III SA/Kr 1100/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-08-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym

III SA/Kr 1099/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-08-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

III SA/Łd 611/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-09-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Ol 840/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-09-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie zarzutów do tytułu wykonawczego

III SA/Łd 592/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-10-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. w przedmiocie oddalenia zarzutów w sprawie postępowania egzekucyjnego w zakresie zabezpieczenia wyrobów wycofanych z obrotu
1   Następne >   2