Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

III SA/Łd 1039/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-02-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Ol 986/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-11-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

III SA/Łd 1038/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-02-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

IV SA/Gl 843/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-07-17

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

III SA/Lu 667/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-01-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

III SA/Lu 654/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie uznania zarzutów zobowiązanego za nieuzasadnione

VII SA/Wa 1086/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

VII SA/Wa 590/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutów dłużnika w przedmiocie uregulowania zaległych składek członkowskich