Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Egzekucyjne postępowanie X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Gl 735/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie egzekucji świadczeń pieniężnych

I SA/Go 385/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-11-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie zarzutów na postępowanie egzekucyjne

III SA/Łd 29/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-05-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie odmowy wstrzymania czynności egzekucyjnych postanowił: odrzucić skargę.

I SA/Po 1482/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-01-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy umorzenia kosztów egzekucyjnych

II FZ 215/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora izby Skarbowej w K. Nr [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym postanowił: oddalić zażalenie.

I SA/Gl 733/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-10-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie egzekucji świadczeń pieniężnych

II FW 1/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-28

Wniosek w przedmiocie prowadzenia postępowania egzekucyjnego z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

II FZ 281/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w G. Nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

I FSK 1843/07 - Postanowienie NSA z 2009-01-13

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie nierozpatrzenia zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

II FZ 628/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia
1   Następne >   +2   +5   +10   62