Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6162 Scalanie i wymiana gruntów X

II OSK 1812/06 - Wyrok NSA z 2008-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Ol 1069/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie zatwierdzenia projektu wymiany gruntów

II SA/Lu 305/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie scalenia gruntów

II OSK 1179/06 - Wyrok NSA z 2007-09-06

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu wymiany gruntów

II SA/Lu 293/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-05-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie scalenia gruntów

II OSK 743/13 - Wyrok NSA z 2014-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania dotyczącego wymiany gruntów leśnych

II OSK 1122/05 - Wyrok NSA z 2006-09-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalania gruntów

II SA/Wr 297/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy wymiany gruntów rolnych

II SAB/Lu 47/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-12-21

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie scalenia gruntów

IV SA/Wa 838/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego
1   Następne >   2