Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gospodarka gruntami X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OW 113/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku R. T. w sprawie skierowania do schroniska lub noclegowni oraz pomocy finansowej na uregulowanie zaległości związanych z zakwaterowaniem w hotelu asystenckim