Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Łd 760/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej

II SAB/Łd 198/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-11-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wniosku o umorzenie należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntów

II SA/Go 502/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-03-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu nr [...] z dnia [...] r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu/dzierżawy

II SA/Go 328/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-02-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu nr [...] z dnia [...] r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

II SA/Go 156/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-02-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu nr [...] z [...] r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu/dzierżawy

II SA/Go 456/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-02-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu nr [...] z dnia [...] r. w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie remontu pomieszczeń w budynku nr [...] na terenie [...]

II SA/Go 102/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-02-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Zarządu Powiatu nr [...] z dnia [...] r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu