Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SO/Wa 23/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-12

Wniosek P. M. o wymierzenie grzywny Ministrowi Sprawiedliwości za nieprzekazanie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę