Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 1189/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie wniosku Z. W. o wymierzenie Wójtowi Gminy N. grzywny za nieprzekazanie do Sądu skargi w części dotyczącej wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie wyroku w sprawie II SAB/Lu 58/02

I OZ 1188/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie wniosku Z. W. o wymierzenie Wójtowi Gminy N. grzywny za nieprzekazanie do Sądu skargi w części dotyczącej wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie wyroku w sprawie II SAB/Lu 50/02

I OZ 1190/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie wniosku Z. W. o wymierzenie Wójtowi Gminy N. grzywny za nieprzekazanie do Sądu skargi w części dotyczącej wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie wyroku w sprawie II SAB/Lu 80/02

III SA/Gd 385/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-06-25

Sprawa ze skargi A. L. w przedmiocie wymierzenia grzywny Burmistrzowi [...] z powodu niewykonania wyroku WSA w Gdańsku o sygn. akt III SA/Gd 54/13

III SA/Gd 386/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-06-25

Sprawa ze skargi A. L. w przedmiocie wymierzenia grzywny Burmistrzowi [...] z powodu niewykonania wyroku WSA w Gdańsku o sygn. akt III SA/Gd 55/13

II SO/Lu 9/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-09-23

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy i Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej

II SA/Lu 589/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-03-31

Sprawa ze skargi Z. W. w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy grzywny za niewykonanie wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w sprawie II SAB/Lu 80/02

II SA/Lu 587/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-03-31

Sprawa ze skargi Z. W. w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy grzywny za niewykonanie wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w sprawie II SAB/Lu 50/02

II SA/Lu 588/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-03-31

Sprawa ze skargi Z. W. w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy grzywny za niewykonanie wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w sprawie II SAB/Lu 58/02