Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Grzywna w trybie p.p.s.a. X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FZ 1000/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie podatku od nieruchomości za 2011 r.

II FZ 1005/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Szczecinie nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie podatku od nieruchomości za 2010 r.

III SO/Wa 12/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-12

Wniosek W. G. o wymierzenie grzywny Prezydentowi W. za nieprzekazanie w terminie skargi, odpowiedzi na skargę i akt sprawy

III SAB/Wa 68/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w zakresie zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2003 r. wraz z oprocentowaniem.

III SAB/Wa 70/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w zakresie zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2003 r. wraz z oprocentowaniem.

III SAB/Wa 69/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w zakresie zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości za 2003 r.

II FSK 2095/14 - Wyrok NSA z 2016-05-20

Skargi kasacyjne W. S. od wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi W. S. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie wyroku (art. 154 p.p.s.a.)

I SA/Ke 436/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-09-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. z [...]nr [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia