Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OZ 749/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Warszawie , nr (...) w przedmiocie zwrotu podania

I OSK 2090/10 - Postanowienie NSA z 2011-05-20

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego

I SA/Wa 473/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa [...] w przedmiocie umorzenia należności likwidowanego funduszu alimentacyjnego

I SA/Wa 311/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-17

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I SA/Wa 242/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata lub radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego

III SA/Kr 723/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-02-23

Skarga W. S. na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 109/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-22

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydział I. WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Siedlcach , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 2325/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków pomocy społecznej na wypoczynek letni

I SA/Wa 2087/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie przekazania sprawy zgodnie z właściwością

I SA/Wa 2468/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   +2   +5   +10   50