Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Kr 1298/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-01-13

skarg Centrum 'Ż' Sp. z o.o. w Ł., na decyzje SKO, w przedmiocie zwrotu dotacji, , ,

I SA/Sz 438/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-01-11

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie umorzenia należności z tytułu składek

II GZ 1141/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-25

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na postanowienie P. P. S.A. Centrum Obsługi Finansowej w K. nr [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym.

III SA/Po 755/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

I SA/Sz 1280/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-01-17

Wniosek w przedmiocie zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami za zwłokę za 2010 r.

II GZ 1294/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału V WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sportu i Turystki nr [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu części dotacji celowej do budżetu państwa

I SA/Sz 1279/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-01-17

Wniosek w przedmiocie zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami za zwłokę za 2010 r.

I SA/Sz 1281/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-01-17

Wniosek w przedmiocie zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami za zwłokę za 2010 r.

I SA/Sz 1026/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-01-19

Wniosek w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

I SA/Bd 417/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-01-05

Wniosek w przedmiocie zarzutów w sprawie postępowania egzekucyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   39