Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Sz 438/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-01-11

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie umorzenia należności z tytułu składek

II GZ 1141/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-25

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na postanowienie P. P. S.A. Centrum Obsługi Finansowej w K. nr [...] w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym.

III SA/Po 755/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

II GZ 1294/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału V WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sportu i Turystki nr [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu części dotacji celowej do budżetu państwa

I SA/Sz 1026/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-01-19

Wniosek w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

I SA/Bd 417/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-01-05

Wniosek w przedmiocie zarzutów w sprawie postępowania egzekucyjnego

I SA/Sz 1049/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-01-02

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym p o ...

I SA/Gl 808/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

II GZ 1203/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. nr [...] w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutów w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej

II GZ 56/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Finansów nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   39