Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I OSK 549/13 - Wyrok NSA z 2014-04-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie kary pieniężnej za prowadzenie placówki bez zezwolenia