Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SAB/Go 62/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-06-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie przyznania pomocy społecznej

II SAB/Sz 53/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-09-23

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej na zasadzie prawa pomocy J. C. w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Szczecinie skargi

II SAB/Go 6/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-06-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie przekazania odwołania organowi drugiej instancji

I OW 39/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-09

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku J. Ł., ubiegającego się o pomoc społeczną w formach: pokrycia kosztów pobytu w hostelu za IX, X, XI, XII 2008 r., zasiłku celowego na wykupienie lekarstw w okresie

I OW 70/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-23

Wniosek Marszałka Województwa Wielkopolskiego o uzupełnienie postanowienia NSA , sygn. akt I OW 70/09 o odrzuceniu wniosku o rozstrzygnięcie sporu o właściwość

I OW 33/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-21

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji o nienależnie pobranym przez M. R. świadczeniu rodzinnym

I SAB/Wa 258/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-27

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta [...] w przedmiocie nierozpoznania wniosków o przyznanie zasiłków okresowych od [...] lutego 2010 r. do [...] maja 2013 r.

I SAB/Wa 131/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-25

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Rady [...] w przedmiocie rozpoznania wniosków

II SA/Bd 583/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-02-22

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za podjęte czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta w przedmiocie zasiłku celowego

IV SAB/Gl 143/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-11-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta C. w przedmiocie wydania decyzji administracyjnej dotyczącej zasiłku stałego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu
1   Następne >   2