Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Gl 258/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie odmowy zmiany decyzji dotyczącej zasiłku celowego w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

II SA/Łd 356/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do świadczenia wychowawczego

II SA/Bd 583/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-02-22

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za podjęte czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 433/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie przyznania pomocy w formie gorącego posiłku w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

I SA/Wa 500/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-26

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia należności wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

I OZ 388/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Rzeszowie w przedmiocie odmowy umorzenia należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

IV SA/Gl 249/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie odpłatności za pobyt w pieczy zastępczej w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

IV SA/Gl 922/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Bielsku-Białej w przedmiocie usług opiekuńczych w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

I SA/Wa 1742/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-15

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi A. P. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1481/16

I SA/Wa 1750/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-15

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi A. P. w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1482/16
1   Następne >   +2   +5   +10   31