Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Go 77/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy zmiany decyzji

II SA/Go 92/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-04-17

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie skargi kasacyjnej, tytułem zastępstwa prawnego wykonanego na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego

II SA/Sz 432/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-01-31

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej za sporządzoną opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Gl 695/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Bielsku - Białej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącego z urzędu

II SA/Go 398/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-06-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

II SAB/Go 3/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-06-04

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie dofinansowania zakupu podręczników

II SA/Ol 873/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-07-23

Skarga M. B. na postanowienie SKO w O. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie umorzenia zadłużenia z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego

II SA/Po 820/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-07-25

Skarga B. C. i A. C. na decyzję SKO w przedmiocie zmiany decyzji i ustalenia opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo

II SA/Po 820/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-07-25

Skarga B. C. i A. C. na decyzję SKO w przedmiocie zmiany decyzji i ustalenia opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo

IV SAB/Wr 135/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-09-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2017/2018
1   Następne >   2