Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

II FZ 753/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-10

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w przedmiocie wpisu od skargi w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta W. , nr [...] w przedmiocie opłat za odbiór odpadów komunalnych

II FZ 767/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-03

Zażalenie na zarządzenie WSA w Szczecinie w przedmiocie wpisu od skargi w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w W. , nr [...] w przedmiocie opłat za odbiór odpadów komunalnych

I SA/Łd 826/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-02-07

Skarga P. G. na uchwałę Rady Miasta S. w przedmiocie opłaty targowej

II FZ 754/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-10

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w przedmiocie wpisu od skargi w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta W. , nr [...] w przedmiocie opłat za odbiór odpadów komunalnych

II FZ 755/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-10

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w przedmiocie wpisu od skargi w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta W. , nr [...] w przedmiocie opłat za odbiór odpadów komunalnych

II FSK 2419/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-24

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie skargi na uchwałę rady miejskiej w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

II FSK 4015/13 - Postanowienie NSA z 2016-04-15

Wniosek w przedmiocie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi...

III SA/Wa 950/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-08

Wniosek w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty

I SA/Wr 699/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-03-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej W. w przedmiocie metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty