Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

I SA/Wa 1846/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-01

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1846/10 oddalającego skargę Z. D. o wymierzenie Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej grzywny w związku z niewykonaniem wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 196/10 stwierdzającego nieważność postanowienia Ministra Pracy i Polityki Społecznej nr [...] w przed...

I SA/Wa 1806/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-01

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie przekazania zażalenia według właściwości

II SA/Lu 454/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-06-30

Sprawa ze skargi A. C. na pismo SKO w przedmiocie informacji w sprawie przyznania zasiłku stałego