Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Kr 180/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-04-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Małopolskiego w przedmiocie kosztów postępowania

II SA/Kr 181/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-04-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Małopolskiego w przedmiocie kosztów postępowania

IV SA/Po 733/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie odmowy oddania w zarząd trwały części nieruchomości