Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona środowiska X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SO/Rz 10/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-09-21

Wniosek w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

I OSK 424/10 - Wyrok NSA z 2010-07-08

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie żądania natychmiastowego przeniesienia w inne miejsce hodowli gołębi

III SA/Kr 354/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-10-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie zakazu używania na obszarze Zbiornika [...] jednostek pływających z napędem spalinowym I stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości , II określa , że opisana w pkt I uchwała nie może być wykonana .

II SA/Sz 1321/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-08-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przekazania według właściwości dokumentacji dotyczącej wydania opinii

IV SO/Wa 20/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-02

Wniosek J. K. o wymierzenie grzywny Prokuratorowi Rejonowemu w S. na podstawie art. 55 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270) za nieprzekazanie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie w terminie skargi

IV SAB/Wa 30/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-30

Skarga kasacyjna na bezczynność Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego reprezentowanego przez Pierwszego Prezesa Sadu Najwyższego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

II SA/Sz 25/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie powołania Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie