Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X

II GSK 1052/12 - Wyrok NSA z 2013-11-20

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie oddalenia odwołania w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie świadczeń opieki zdrowotnej

VII SA/Wa 835/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie ogłoszenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

VII SA/Wa 1318/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-04

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wznowienia postępowania

II GSK 797/12 - Wyrok NSA z 2013-10-15

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie oddalenia odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

II GSK 932/12 - Wyrok NSA z 2013-10-15

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie oddalenia odwołania w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

VII SA/Wa 1598/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-25

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w przedmiocie zobowiązania do odbycia przeszkolenia

II OZ 997/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w B.-Z. , nr [...] w sprawie zmiany uchwały [...] Rady Powiatu w B.-Z. oku w sprawie określenia zadań oraz podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych, przypadających według algo...

I OW 167/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji w sprawie przyznania D. T. prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

II SA/Ke 657/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

I OW 121/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-04

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku M. G. o udzielenie pomocy społecznej w formie zasiłku okresowego, posiłku oraz uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej
1   Następne >   +2   +5   +10   15