Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6324 Rodzina zastępcza, pomoc na usamodzielnienie dla wychowanka rodziny zastępczej X

II SA/Rz 133/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-11-13

Wniosek w przedmiocie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki

IV SA/Gl 985/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji odstępującej od ustalenia opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej w kwestii wniosku strony skarżącej o sporządzenie uzasadnienia wyroku o sygn. akt IV SA/Gl 985/14

IV SA/Gl 1593/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-08-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie rodziny zastępczej

IV SA/Gl 161/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-08-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Katowicach w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwestii sporządzenia uzasadnienia wyroku