Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odpady X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Kr 864/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nakazu rozbiórki

II OSK 344/06 - Wyrok NSA z 2007-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Admini...

II OSK 1444/05 - Wyrok NSA z 2006-11-28

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Łódzkiego w przedmiocie odmowy pozwolenia na budowę i zmiany sposobu użytkowania

IV SA 1635/00 - Wyrok NSA z 2002-04-16

Skarga Jana B. i Bolesława Sz. na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 3 oraz art. 55 ust. 1 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./

IV SA 2747/00 - Wyrok NSA z 2002-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Środowiska (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Gd 475/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie pozwolenia na budowę składowiska odpadów w zakresie wysokości i formy zabezpieczeń

IV SA/Po 255/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-07-06

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OSK 2267/15 - Wyrok NSA z 2017-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki części obiektu budowlanego

II OSK 2735/15 - Wyrok NSA z 2017-07-04

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Ol 104/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia na budowę
1   Następne >   2