Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

I OZ 793/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie wniosku B. B. i P. B. o wymierzenie grzywny [...] spółce akcyjnej w K. za nieprzekazanie sądowi skargi na bezczynność wraz z aktami administracyjnymi i odpowiedzią na skargę w przedmiocie informacji publicznej

II SA/Wa 1441/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-27

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania w sprawie dostępu do informacji publicznej

II SAB/Go 53/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-02-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SO/Wa 1/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-14

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku D. P. o wymierzenie grzywny Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów za nieprzekazanie skargi , odpowiedzi i akt w sprawie ze skargi na bezczynność Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w zakresie rozpatrzenia wniosku w przedmiocie dostępu do informacji pub...

II SAB/Wa 140/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-12

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

IV SA/Wr 98/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-01-31

Skarga kasacyjna na decyzję Prokuratora Okręgowego we W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Wa 1440/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-27

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia i umorzenia postępowania w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej

IV SO/Gl 13/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-10-22

Wniosek w przedmiocie informacji publicznej w kwestii skargi kasacyjnej organu

II SAB/Wa 50/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza T. w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

IV SO/Gl 8/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-08-27

Wniosek w przedmiocie informacji publicznej
1   Następne >   2