Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Sz 957/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-03-24

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Sz 958/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-03-10

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Sz 259/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-05-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności