Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

IV SAB/Gl 28/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Powiatu w K. w przedmiocie rozpoznania skargi na Starostę [...]

IV SA/Gl 154/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na zbiórkę publiczną

IV SAB/Gl 21/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta B. w przedmiocie przeprowadzenia aktualizacji wywiadu środowiskowego

IV SO/Gl 5/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-17

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Związkowi A grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.

IV SA/Gl 444/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-28

Sprawa ze skargi L. B. na pismo Prezydenta Miasta K. w przedmiocie dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

IV SA/Gl 528/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-08-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w C. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

IV SA/Gl 49/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-12

Sprawa ze skargi D. J. na działanie Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ż.

IV SAB/Gl 19/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-04-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie wydania potwierdzenia rozliczeń księgowych

IV SAB/Gl 9/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w T. w wniosku o wyłączenie referendarza w Sądzie Rejonowym
1   Następne >   3