Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Skarbowego X

III SA/Wa 2913/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów i usług za marzec 2013r.

I SA/Gl 66/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-02-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w S. w przedmiocie wyznaczenia dla osoby nieobecnej przedstawiciela w postępowaniu podatkowym

I FSK 2095/13 - Postanowienie NSA z 2014-01-09

Skarga kasacyjna na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w L. w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu podatku od towarów i usług za styczeń 2013 r.

I SAB/Bd 4/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-02-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w B. w przedmiocie niewydania rozstrzygnięcia

III SAB/Gl 2/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-04-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w J. w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SAB/Sz 19/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-03-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w przedmiocie wydania zaświadczenia

III SA/Wa 2762/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego W. w przedmiocie wyłączenia z akt kontroli podatkowej dokumentów ze względu na interes publiczny

I SAB/Bd 48/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-03-28

Sprawa ze skargi A. N. na przewlekłość prowadzenia kontroli podatkowej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ż.

III SAB/Wa 61/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-16

Sprawa ze skargi X. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na Naczelnika Urzędu Skarbowego W. w przedmiocie bezczynności organu w zakresie dokonania zwrotu kwot podatku od towarów i usług za kwiecień i maj 2013 r.

I FSK 1388/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-08

Skarga kasacyjna na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego W. w przedmiocie przedłużenia postępowania podatkowego w sprawie podatku od towarów i usług za luty 2013 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   17