Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 2523/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta W. w przedmiocie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi W.

II SA/Gd 25/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-03-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów będących własnością gminy

II SA/Kr 931/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa nr XL/527/12 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego

I SA/Wa 1881/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta W. w przedmiocie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta W. na lata [...]

II SAB/Ke 57/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-10-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miasta S. w przedmiocie nieudzielenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

II SA/Gl 639/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-07-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie zgody na najem na czas nieokreślony w trybie przetargowym lokalu użytkowego

II SA/Wr 227/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej K. w przedmiocie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości

II SA/Gl 240/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-03-26

skarg Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. [...] w B., Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. [...] w B. oraz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. [...] w B. na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie wniesienia aportu do utworzonej spółki w postaci prawa własności nieruchomości

II SA/Lu 514/05 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-09-12

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa, w zakresie dopuszczalności skargi

II SA/Gl 1338/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w T. w przedmiocie rozpatrzenia skargi lokatorów na bezczynność Burmistrza Miasta T. związaną ze sprzedażą mieszkań na rzecz najemców
1   Następne >   +2   +5   +10   27