Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SAB/Ke 5/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-07-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzających projekty podziału działek

II SA/Gl 1084/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-12-17

Sprawa ze skargi E.K. ( K. ) na pismo Starosty Powiatu [...] w przedmiocie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

II SAB/Rz 47/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-04-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu [...] w przedmiocie scalenia gruntów

II SA/Wr 547/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-04-28

Sprawa ze skargi U. C. na czynności Starosty Powiatu Ś. w przedmiocie wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego nr [...] i [...] w miejscowości R. przy ul. Ś. [...]

II SAB/Bd 73/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-12-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatowego w T, w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za grunt

II SAB/Wr 48/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-01-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu W. w przedmiocie podjęcia negocjacji

II SAB/Wr 4/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-03-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty T. w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

II SAB/Wr 55/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-12-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu W. w przedmiocie złożenia wniosku o ujawnienie w księdze wieczystej praw Skarbu Państwa

II SA/Bd 1421/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-01-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
1   Następne >   +2   5